3. SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU OSH ČMS HODONÍN

konaná dne 9.12.2010 ve Bzenci.

 

 Přítomni: Kuchař Miroslav, Příkaská Jar., Javornický Josef, Kuchař Antonín, Trbola Milan, Letocha Tomáš,

               Příkaský Michal, Sládková Veronika, Slezáček Martin

 Omluveni: Trojancová Jana, Mokrá Radomíra, Lipár Martin

 

 Program:

  1. Informace z jednání vyšších orgánů
  2. Příprava shromáždění představitelů OSH Hodonín
  3. Plán práce Okresní organizace na rok 2011
  4. VII. okresní ples 26.2.2011
  5. Diskuse
  6. Závěr

 

Schůzi zahájil a řídil okresní starosta pan Miroslav Kuchař.

 

 ad 1. Podal informace ze zasedání starostů 23.10.2010.

Schválení čerpání rozpočtu, zpráva o HVP a VPO.

Schválení úpravy stejnokrojového předpisu – stužky k čestnému uznání.

Návrh inventarizační komise – Mokrá Radomíra, Kuchař Miroslav, Javornický Josef.

Klub zasloužilých funkcionářů 17.12. v Žeravicích – v 10:00 – účast za VV Kuchař, Příkaský.

 

ad 2. Shromáždění představitelů 29.1.2011 v restauraci u Polášků v Mistříně, začátek 9:00.

            Řídící – Trbola Milan

            Zpráva o činnosti VV – Kuchař Antonín

            Zpráva o činnosti okresního sdružení – Kuchař Miroslav

            Zpráva KRR – Mokrá Radomíra

            Návrhová komise – Příkaská Jaroslava         

            Prezence – Kuchařová Eva

 

ad 3. Byl vypracován plán práce Výkonného výboru OSH.

 

ad 4. Příprava okresního plesu 26.2.2011 ve Svatobořích – Mistříně.

            Vstupné – 150,- Kč

            Hlavní pořadatel – Kuchař Miroslav a Svora Otta