4. SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU OKRESU HODONÍN

konaná dne 19.1.2011 ve Bzenci

 

Přítomni: Kuchař Miroslav, Javornický Josef, Příkaská Jaroslava, Trojancová Jana, Lipár Martin,

              Trbola Milan, Letocha Tomáš, Mokrá Radomíra, Sládková Veronika, Příkaský Michal

Omluveni: Kusalík Jaroslav

 

Program:

  1. Příprava shromáždění představitelů OSH Hodonín
  2. Průběh VVH SDH a VVH okrsků
  3. VII. okresní ples 26.2.2011
  4. Rozpočet na rok 2011
  5. PO očima dětí
  6. Vyznamenání
  7. Různé

  

Schůzi zahájil a řídil starosta Miroslav Kuchař.

Mgr. Jana Trojancová informovala  VV o zasedání Rady mládeže.

 

ad 1.  Řídící schůze Trbola Milan

                Prezence: Kuchařová Eva, Letocha Tomáš

                Budou se prodávat vstupenky na okresní ples.

 

ad 2.  VVH probíhají dle plánu.

 

ad 3.  Starosta Kuchař seznámil členy VV s návrhem rozpočtu na rok 2011.

 

ad 4.  Příprava VII. okresního plesu.

                Paní Mgr. Trojancová zajistí pozvánku na ples na rádiu Jih.

                Kuchař Miroslav zakoupí hlavní a kvalitní ceny v hodnotě 15-20 tisíc Kč.

                Ceny do tomboly zajistit a přivést do Mistřína.

                Kuchař Miroslav zajistí 500 ks pozvánek na ples a přiveze na okresní shromáždění

                představitelů.

                Zisk a případně ztráta z plesu se dělí 50:50 s SDH Mistřín.

 

ad 5.  Diskuse – náš okres pořádá letos soutěž o Slovácký džbánek a Slovácko-Záhorácký pohár,

                návrh na září a pořádat v jednom termínu na areálu ve Vacenovicích – předběžný termín

                10.9.2011 v 9:00 muži a 14:00 ženy.

                VV schvaluje vyznamenání pro členy SDH Tasova.