6. SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU OKRESU HODONÍN

konaná dne 13.4.2011 ve Bzenci

 

Přítomni: Kuchař Miroslav, Javornický Josef, Svora Oto, Mokrá Radomíra, Lipár Martin,

              Trbola Milan, Letocha Tomáš, Sládková Veronika, Příkaský Michal, Kusalík Jaroslav

Omluveni: Kuchař Antonín, Příkaská Jaroslava, Trojancová Jana

 

Program:

  1. Informace z vyšších orgánů
  2. Zhodnocení okresního plesu
  3. Okresní kolo Plamen a dorostu
  4. Čerpání rozpočtu za I. čtvrtletí 2011
  5. Různé

  

Schůzi zahájil a řídil starosta Miroslav Kuchař.

 

ad 1.  Pan Tomáš Letocha seznámil přítomné z jednáním v Přibyslavi ohledně dotací z ministerstva školství.

Zároveň informoval o proběhlém školení správců vedení členské evidence za účasti 26 lidí. Pozitivní hodnocení.

 

ad 2.  Starostou byl zhodnocen okresní hasičský ples. Příjmy cca 80 tis., výdaje cca 60 tis. Zisk rozdělen mezi SDH Mistřín a OSH. Na rok 2012 má zájem o pořádání okresního plesu SDH Strážnice. Starosta pověřen dalším jednáním a přípravami. Návrh o zajištění 2 muzik - jednu modernější, čím nalákáme především mladší ročníky z řad členů SDH.

 

ad 3.  Hra Plamen se bude konat v areálu SDH Vacenovice ve dnech 14. a 15. května, mládež v sobotu, dorost v neděli.

 

ad 4.  Starosta seznámil přítomné v čerpáním rozpočtu za I. čtvrtletí 2011.

 

ad 5.  VV schvaluje vyznamenání pro členy SDH Petrov. 

Dne 23.7. pořádáme krajské kolo v požárním sportu v Hodoníně na stadionu v Bažantnici.