Vítejte na internetových stránkách Okresního sdružení hasičů Hodonín.

Stránky vznikly na základě mnohých požadavků a podnětů z řad členů jednotlivých sborů, ale i z podnětu funkcionářů výkonného výboru či odborných rad v listopadu 2010.

Okresní sdružení hasičů Hodonín eviduje 3367 členů v 60 sborech dobrovolných hasičů rozdělených do devíti okrsků. Hlavním posláním je, jak vyplývá ze stanov Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, pomoc obcím při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů před ohněm a jinými živelnými pohromami. Sbory dobrovolných hasičů jsou v mnoha obcích jedinými dobře fungujícími organizacemi. Podílejí se na kulturním a společenském životě a prostřednictvím kroužků mladých hasičů se také starají i o výchovu mladé generace. Nedílnou součástí jejich činnosti je sportovní aktivita, zaměřená na požární sport, ale i ostatní sportovní činnosti.

Cílem těchto stránek je informovat členskou základnu ale i širokou veřejnost o činnosti okresního sdružení a jeho orgánánů. Stránky by ale měly informovat o akcích ze všech jednotlivých SDH našeho okresu. Na stránkách naleznete důležité dokumenty a také informace o připravovaných akcích, jako je školení rozhodčích nebo vedoucích mládeže. Nechybí zde ani kalendář soutěží a poté jejich výsledky. Naleznete zde i odkazy na webové stránky Sborů dobrovolných hasičů, nadřízených orgánů ale i dalších organizací a firem působících v oblasti požární ochrany.
Pro zajištění co největší aktuálnosti a hodnoty stránek je nutná spolupráce jednotlivých sborů, které budou včas zasílat materiály ke zveřejnění. Věřím že tyto stránky přispějí ke zkvalitnění činnosti Okresního sdružení hasičů a také ke zrychlení a zlepšení komunikace mezi OSH a jednotlivými sbory i všeobecného obrazu veřejnosti.

webmaster

 

Novinky

Registrace pro KACPU

16.03.2022 07:39
Provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) byl zahájen 2.3. v pavilonu "B" Brněnského...

Zemřel pan Roman Vacenovský

07.03.2022 20:45
S nesmírnou bolestí v srdci oznamujeme všem přátelům a známým, že nás 6. března 2022 navždy opustil náš milovaný partner, tatínek, syn, bratr a hasič...

Zemřel pan František Netopil

07.03.2022 20:38
V hlubokém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil pan František Netopil z Ježova. Poslední...

Soutěže GP Hodonín

04.03.2022 13:04
Výkonný výbor OSH na včerejším jednání schválil předloženou novelu pravidel Grand Prix okresu Hodonín na rok 2022. Součástí pravidel je i termínovka...

Registrace dobrovolníků pro KACPU

02.03.2022 21:54
Provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) byl zahájen 2.3. v pavilonu "B" Brněnského výstaviště.   Dobrovolní...

Sběr dat o pomoci po tornádu

28.02.2022 16:02
Vedení SH ČMS pro účely statistiky žádá jednotlivá SDH o sdělení informace o poskytnuté pomoci jednotlivých sborů (ne jednotek) a jejich členů při...

Velická hala 2022

22.02.2022 20:31
SDH Velká nad Veličkou si Vás dovoluje pozvat na 12. ročník soutěže mladých hasičů „VELICKÁ HALA“, která se koná v sobotu 19. března 2022...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>