Organizace

Okresní sdružení hasičů je organizační složkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V čele OSH sedí starosta pan Miroslav Kuchař, který je zároveň pracovníkem kanceláře.

Činnost OSH pak dále řídí výkonný výbor OSH, který se skládá z náměstků, vedoucích odborných rad a dalších členů. Na správnost hospodaření i plnění úkolů dohlíží tříčlenná kontrolní revizní rada. Poradními orgány výkonného výboru OSH jsou odborná rada mládeže, odborná rada represe, odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva a odborná rada Grand Prix.

 

Kontakty na kancelář OSH Hodonín: 

 

Miroslav Kuchař

Ing. Tomáš Letocha

739 091 230

725 305 265

oshhodonin@seznam.cz

tomlet@email.cz