Požární sport a TFA

Na těchto stránkách naleznete vše co se týká požárního sportu a plánovaných soutěží.

Pravidla požárního sportu a GP Hodonín najdete v sekci Dokumenty/Sport

 

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

V lednu letošního roku MŠMT zveřejnilo podmínky zápisu do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Od roku 2020 musí zápis do rejstříku provést přímo SDH, nelze údaje vkládat hromadně prostřednictvím SH ČMS! Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) je povinna bez zbytečného odkladu provést zápis údajů a jejich změn do Rejstříku.

Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu věku tj. od 3 let do nekonečna (každý, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý, kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti), u trenérů vkládejte starší 18 let.

 

Informace k zápisu najdete na stránkách MŠMT nebo přímo v rejstříku na adrese https://rejstriksportu.msmt.cz

 

Pro usnadnění zápisu přikládáme zestručnělý manuál Jak na rejstřík sportu.

Ke stažení zde máte i plný manuál MŠMT.

Formulář CSV pro hromadný zápis dat.

 

TFA na okrese Hodonín

Víte, co je to TFA? Někteří členové SH ČMS okresu Hodonín se naplno věnují závodům TFA. 

Jedním soutěžícím, který se věnuje TFA je Michal Skřivánek z Rohatce. Michal se pravidelně připravuje na závody a teké závodí. Aktuální přehled jeho výsledků naleznete na stránkách SDH Rohatec www.hasici.rohatec.cz/sport.

Jednotlivé soutěže se od sebe liší, ale vždy mají stejnou podstatu. 

 

 

TFA podle mezinárodních pravidel

Soutěže TFA jsou soutěží pro jednotlivce a to pro ženy i muže od 18 let. Disciplína TFA, volně přeloženo z anglického jazyka znamená „nejtvrdší hasič přežije“.

TFA se řídí specifickými mezinárodními pravidly (https://www.dh.cz/dokumenty/souteze/tfa/pravidla%20tfa.pdf)

 

Celá soutěž se skládá ze čtyř úseků:

průběh 1. úseku

od startovní čáry soutěžící běží na stanovenou vzdálenost k přistavené CAS (PS), k ní na výstupy připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B. Následně obě hadicová vedení, uchopí za proudnice a bez rozpojení rozvine tak, aby mohl položit obě proudnice na značky umístěné ve stanovené vzdálenosti od CAS (PS). Poté se přesune po trati a smotá dvě hadice B, položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu.

 

průběh 2. úseku

od startovní čáry soutěžící běží k Hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede X úderů do jeho konstrukce, běží k tunelu, uchopí 20 kg závaží a pronese ho tunelem, oběhne kužel cca 5 m vzdálený od konce tunelu a stejnou trasou vrátí závaží zpět na místo, doběhne k figuríně, uchopí ji a přemístí koridorem do stanovené vzdálenosti a kolem kuželu zpět a položí ji na stanovené místo, běží k bariéře, překoná ji a doběhne do cíle úseku.

 

průběh 3. úseku

soutěžící po startu postupně dopraví 4 ks žebříků k lešení, o které je opře, vystoupá po pevném žebříku do určeného NP, pomocí lana vytáhne a odloží břemeno na plošinu lešení a sestoupí zpět na zem a pokud je použito jistící zařízení, odepne se od něj. (Je-li místo lešení s pevným žebříkem použita cvičná věž nebo lešení se schodištěm, po opření žebříků uchopí dvě 15 kg závaží, vystoupí do určeného NP, odloží závaží, pomocí lana vytáhne a odloží břemeno na plošinu, uchopí znovu závaží, snese je po schodišti na zem a odloží je na původní místo.) Běží k monitoru a spojí proudnici B s monitorem. Poté pokračuje do cíle úseku.

 

průběh 4. úseku

soutěžící po startu běží do výškové budovy, kde pokračuje výstupem po schodech po značené trase do cíle ve stanoveném NP – zpravidla 5 až 8 pater.