Termíny důležitých soutěží v roce 2018

     
12. 5. 2018  Okresní kolo hry PLAMEN Ratíškovice
13. 5. 2018 Okresní kolo dorostu Ratíškovice
13. 5. 2018 Okresní kolo v PS Ratíškovice
16. 6. 2018 Krajské kolo hry Plamen Brno
17. 6. 2018 Krajské kolo dorostu Brno
1. - 5. 7. 2018 Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu Plzeň
4. 8. 2018 Krajské kolo Požárního sportu Brno
25.- 26. 8. 2018 Mistrovství ČR v Požárním sportu Liberec
8. 9. 2018 Krajské kolo TFA okres Blansko
10. - 16. 9. 2018 Mistrovství světa v PS B. Bystrica - SR
6. 10. 2018 Mistrovství ČR v TFA Domažlice

 

Termíny soutěží vydané OORM - naleznete v sekci mládeže

Termíny soutěží vydané OORGP - naleznete v sekci Grand Prix