Vítejte na internetových stránkách Okresního sdružení hasičů Hodonín.

Stránky vznikly na základě mnohých požadavků a podnětů z řad členů jednotlivých sborů, ale i z podnětu funkcionářů výkonného výboru či odborných rad v listopadu 2010.

Okresní sdružení hasičů Hodonín eviduje 3367 členů v 60 sborech dobrovolných hasičů rozdělených do devíti okrsků. Hlavním posláním je, jak vyplývá ze stanov Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, pomoc obcím při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů před ohněm a jinými živelnými pohromami. Sbory dobrovolných hasičů jsou v mnoha obcích jedinými dobře fungujícími organizacemi. Podílejí se na kulturním a společenském životě a prostřednictvím kroužků mladých hasičů se také starají i o výchovu mladé generace. Nedílnou součástí jejich činnosti je sportovní aktivita, zaměřená na požární sport, ale i ostatní sportovní činnosti.

Cílem těchto stránek je informovat členskou základnu ale i širokou veřejnost o činnosti okresního sdružení a jeho orgánánů. Stránky by ale měly informovat o akcích ze všech jednotlivých SDH našeho okresu. Na stránkách naleznete důležité dokumenty a také informace o připravovaných akcích, jako je školení rozhodčích nebo vedoucích mládeže. Nechybí zde ani kalendář soutěží a poté jejich výsledky. Naleznete zde i odkazy na webové stránky Sborů dobrovolných hasičů, nadřízených orgánů ale i dalších organizací a firem působících v oblasti požární ochrany.
Pro zajištění co největší aktuálnosti a hodnoty stránek je nutná spolupráce jednotlivých sborů, které budou včas zasílat materiály ke zveřejnění. Věřím že tyto stránky přispějí ke zkvalitnění činnosti Okresního sdružení hasičů a také ke zrychlení a zlepšení komunikace mezi OSH a jednotlivými sbory i všeobecného obrazu veřejnosti.

webmaster

 

Novinky

Dotazník na dopravní automobil

07.02.2012 19:53
I touto cestou si dovoluji oslovit velitele jednotek (ale nejen je) s žádostí o pomoc při získávání informací pro zpracování bakalářské práce. Tato...

Pořadová příprava

29.01.2012 12:20
Na shromáždění představitelů padl návrh na zavedení pořadové přípravy ve sborech. Zlepšit vystupování na oslavách a výročích, ale i na sportovních...

Termínovka 2012

17.01.2012 19:27
Termínovka soutěží v požárním sportu je konečně tady. Doufám, že už se všichni ohromně těšíte... Více ve Sportu

Zkratky ve výjezdových SMS

15.01.2012 12:31
HZS mění formu SMS zpráv odesílaných členům dobrovolných jednotek při výjezdu. Seznam použitých zkratek nejdete v dokumentu.

Školení rozhodčích CTIF

05.01.2012 20:57
Ústřední odborná rada hasičských soutěží SH ČMS pořádá kemp pro rozhodčí v klasických disciplínách CTIF, který se bude konat ve dnech 30.3. až 1.4....

Kurzy pro JSDHO v Tišnově a Jánských Koupelích

05.01.2012 17:59
Na stránce Velitelé/Odborná příprava najdete rozpis kurzů pořádaných v I. pololetí 2012 ve školícím středisku HZS Tišnov i ústřední hasičské škole...

Termíny odborné přípravy

05.01.2012 17:26
Územní odbor HZS Hodonín vypsal termíny odborné přípravy pro první pololetí 2012. Cyklické i základní školení pro členy jednotek jsou v sekci...
<< 71 | 72 | 73 | 74 | 75 >>