Aktualizace hlavních dokumentů SH ČMS

19.10.2012 13:27

V sekci Dokumenty/Všeobecné byly aktualizovány hlavní dokumenty našeho sdružení. Jedná se o úpravu Stanov, jednacího a organizyčního řádu. Změna Stanov se týká především úpravy hlavní činnosti sdružení a v čl. 19 úprava řádného členství od 3 let věku.