Chodbovica 2018

02.03.2018 08:33
Dobrovoľný hasičský zbor Senica, I. ZŠ v Senici a Mesto Senica Vás pozývajú na súťaž hasičských družstiev "Chodbovica". Súťaž sa uskutoční 10. 3. 2018 (sobota) v budove 1. Základnej školy v Senici na Ul. V. Paulínyho- Tótha 32. Více v pozvánce.