Doplňování sportovců do evidence aktivních sportovců

16.10.2018 12:39

Dovolujeme si připomenout blížící se termín pro doplňování sportovců do evidence aktivních sportovců, doplnění je možné do 31. října 2018. 

  •  Stávající aktivní sportovci zůstávají v evidenci do roku 2020.
  •  Doplnění je možné prostřednictvím https://prihlasky.dh.cz/.
  •  Výmaz aktivního sportovce se provádí prostřednictvím příslušného OSH.

 

Na vysvětlenou popis jednotlivých pojmů:

- Centrální evidence aktivních sportovců a sportovců v soutěžích je základní podmínkou pro podávání žádostí o dotace v rámci Státní podpory sportu a to např. Programu VIII., programu Můj klub 2018.

- Sportovci v soutěžích - registrovaní sportovci, účastníci postupových soutěží (pozn.: hra Plamen, požární sport dorostu, mužů a žen), včetně talentované mládeže v systému SpS a SCM.

- Aktivní sportovci - individuální sportovci s účastí min. na 4 otevřených sportovních akcích (oficiální výsledkové listiny), dále sportovci ve volnočasové oblasti s měsíční pravidelnou pohybovou činností (platba měsíčních člen. příspěvků).

Poznámka: Aktivní sportovec v našem sdružení je tedy takový sportovec, který se min. čtyřikrát v roce zúčastnil libovolné sportovní soutěže v jakékoliv disciplíně požárního sportu nebo klasických disciplínách CTIF (liga, pohárová soutěž, memoriál,...).