Dotace Jihomoravského kraje pro hasiče

26.01.2015 09:08

Rada Jihomoravského kraje změnila podmínky pro poskytování dotací pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Od roku 2015 může obec žádat mimo prostředků na techniku a věcné prostředky také na požární zbrojnice. Spoluúčast obce je u všech žádostí stanovena na minimálně 30% z celkových uznatelných nákladů. Maximální částka u dotace na výstavbu, rekonstrukce a opravy požárních zbrojnic je 500 tis. Kč. Termín pro podávání žádostí je 28.2.2015. Žádost musí být podána elektronicky i písemně na adresu Krajského úřadu JMK.


Více informací na adrese: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz