Dotace Jihomoravského kraje

11.02.2012 11:49

I v letošním roce je vyhlášen dotační titul Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky JSDHO. Velitelé pozor! Došlo ke změně v podobě žádosti o dotace a způsobu podávání žádostí oproti předešlým letem. Nový formulář je potřeba odeslat také elektronicky. Veškeré informace naleznete na stránkách Jihomoravského kraje, na novém dotačním portálu https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ . 

Pro úspěšné zíkání dotaace je potřeba splnit veškeré nutné náležitosti:

  • podat žádost na předepsaném formuláři elektronicky i v papírové podobě starostou obce
  • doručit žádost nejpozději do 29.2.2012
  • přiložit veškeré nutné přílohy
  • doložit spoluúčast obce na financování projektu v požadované výši min. 30 % z celkové částky