Dotace MŠMT - Můj klub 2020

17.10.2019 07:08
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let na rok 2020. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.
 
Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (https://is-sport.msmt.cz). Termín pro podání žádostí je stanoven na 18. listopadu 2019.
 
Materiály ke stažení: