Dotace MŠMT - volnočasy a MTZ

23.08.2019 09:48

Výkonný výbor OSH na svém včerejším zasedání projednal způsob poskytování dotace z prostředků MŠMT na volnočasy a MTZ pro jednotlivé sbory. Výše prostředků pro tento rok činí: volnočasy - 20.000,- a MTZ - 29.840,-  Tyto prostředky budou rozděleny mezi SDH, které se o dotaci přihlásí pomocí registračního formuláře, následně uzavřou Dílčí dohodu s OSH a do stanoveného termínu odevzdají řádné vyúčtování dotace! Dotaci mohou čerpat pouze SDH s řádně odevzdaným Registračním listem kolektivu MH. Dotace je poskytována ve výši max. 70 % uznatelných nákladů a je vyplácena zpětně.

Podrobné podmínky pro čerpání dotace jsou uvedeny v Metodickém pokynu.

 

Pro čerpání dotace je nutné se nyní registrovat pomocí formuláře na adrese:

 

https://forms.gle/ACj5PrgAGXXpUGeBA

 

nejpozději do 5. září 2019 !!!

 

Po ukončení registrace bude jednotlivým přihlášeným SDH sdělena částka poskytované dotace a zpracována Dílčí dohoda.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na Tomáše Letochu, tel. 725 305 265 nebo tomlet@email.cz.