Dotace pro JSDHO

01.07.2013 14:53

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém posledním zasedání, které se konalo 20. června 2013, schválilo dotace pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. Účelová dotace z programu na požární techniku a věcné prostředky byla přidělena celkem 183 obcím JMK v celkové částce 22,263 mil. korun. Z okresu Hodonín získalo dotaci 17 obcí v celkové částce 2,43 mil. korun. Přidělené finanční prosředky budou použity na nákup 3 dopravních automobilů, jedné CAS a v ostatních případech převážně na pořízení dýchací techniky.

Více informací na:

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/2766-506-Dotacni+program+JMK+na+pozarni+techniku+a+vecne+prostredky+k+reseni+mimoradnych+udalosti+JSDHO+JMK+2013-2016.aspx