Emotivní schůzka GP Hodonín má jen částečné výsledky

05.01.2013 12:01

V hasičské zbrojnici v Petrově včera v podvečer proběhla velmi emotivní schůzka rady GP a zástuců pořádajících sborů seriálu GP Hodonín v požárním útoku. Návrh zcela nových pravidel GP nebyl pro zásadní námitky k některým bodům přijat. Zástupci se tedy usnesli na ponechání pravidel dosavadních s tím, že budou doplněna několika uřesňujícími kapitolami. Mezi ty zásadní, na kterých se osazenstvo shodlo patří např. povolení půjčení jednoho člena družstva na max. 4 soutěžích za rok, otevření ligy pro zájemce z jiných okresů, hrazení vstupního poplatku družstvem zařazeným do GP namísto dosavadních pořadatelů a další. Tyto budou zapracovány a na další schůzy bude kompletní dokument definitivně schválen. Částečně se podařilo odsouhlasit termínovou listinu pro tento ročník. Nepodařilo se však zvolit novou radu GP, jediným zvoleným členem se tak stal prozatím jen Vojtěch Marada z SDH Mistřín.