Evidence aktivních sportovců

09.10.2016 17:11

Evidence AKTIVNÍCH SPORTOVCŮ V SDH

Centrální evidence aktivních sportovců a sportovců v soutěžích je základní podmínkou pro podávání žádostí o dotace v rámci Státní podpory sportu a to včetně Programu VIII.

Evidenci sportovců v soutěžích za rok 2016 provedlo naše okresní sdružení na základě přihlášek do okrskových respektive okresních kol postupových soutěží všech kategorií.

Evidenci aktivních sportovců je nutné provést v rámci SDH. Proto si dovolujeme si požádat všechna SDH o vyplnění následujícího formuláře: https://prihlasky.dh.cz/default/index/sport/

Termín aktivní sportovec dle metodiky MŠMT = takový sportovec, který se min. 4 x v roce zúčastnil libovolné sportovní soutěže v jakékoliv disciplíně požárního sportu nebo klasických disciplínách CTIF (liga, pohárová soutěž, memoriál,...) 

Platí pro - MH, dorost i PS

Po vyplnění a odeslání formuláře bude vaše registrace automaticky zaznamenána v centrální evidenci členské základny SH ČMS. Nebo můžete využít přímo centrální evidence a u sportovců zatrhnout kolonku AKTIVNÍ SPORTOVEC.

Termín pro vyplnění : do 20.10.2016

Děkujeme velmi za spolupráci.

Zobrazit vše