I hasiči musí získat koncesi

04.12.2013 12:52

Sbory dobrovolných hasičů, které při svých akcích prodávají alkoholické nápoje, mají novou povinnost. Nejpozději do 17. dubna 2014 musí získat koncesi na prodej lihovin. Tu musí nově prokázat každý, kdo chce jakýmkoliv způsobem distribuovat nebo prodávat lihoviny, a to v jakémkoli množství a v jakémkoliv prostoru, tedy i hasiči příležitostně prodávající alkohol v kiosku při soutěžích či v přísálí při plesech. Tato povinnost vychází z novely živnostenského zákona, která vyšla ve Sbírce zákonů dne 2. října 2013. Získání koncese není složité a není spojeno s žádnou finanční kaucí. Zařizuje se na živnostenských úřadech a je k tomu potřeba znát IČO sboru a doložit, kdo je oprávněn sbor zastupovat (např. usnesením z Výroční valné hromady v odstavci schvaluje musí být "starostu sboru pana Josefa Nováka bytem Petrov č. 55"). Pro získání koncese není stanovená žádná odborná ani jiná způsobilost. Získá ji každá společnost, která o koncesi požádá. Koncesi však potřebuje velké množství firem a kapacitní možnosti úřadů nejsou neomezené a lze tedy předpokládat, že s blížícím se datem, do kdy bude nutné si koncesi opatřit, se pravděpodobně budou na úřadech tvořit fronty. Proto je lepší začít si ji vyřizovat co nejdříve.