Informace k dotacím Program Vlll. sport - AKTUALIZOVÁNO

02.09.2016 20:30
Důležitá informace k dotačnímu Programu VIII. MŠMT
 
Na základě písemné žádosti SH ČMS udělila ministryně školství Kateřina Valachová naší organizaci výjimku na využívání státních prostředků poskytnutých v Programu VIII. 
Na zabezpečení sportovních potřeb (výstroj a výzbroj) neinvestičního charakteru lze čerpat prostředky až do výše 80 %, pro zbývající část prostředků zůstává účel určení nezměněn – t.j. mzdové náklady trenérů a dalších realizačních pracovníků.
POZOR : Pokud SDH má požadavek na udělení výjimky (80 % na materiál) musí formou dopisu požádat MŠMT a to do 15.září 2016