Investiční dotace pro JSDH obcí

15.04.2021 07:48

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022.
 

JSDH_V1_2022 - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
  • Dotace až 2 500 000 Kč
  • Podpora 70 % z uznatelných nákladů
  • Pro JPO II. a III.
 
JSDH-V2-2022 – Pořízení nového dopravního automobilu
  • Dotace až 450 000 Kč
  • Podpora 70 % z uznatelných nákladů
  • Pro JPO II., III. a V.
 
JSDH_V3_2022 – Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
  • Dotace až 4 500 000 Kč
  • Podpora 50 % z uznatelných nákladů
  • Pro JPO II., III. a V.
 
Celková alokace činí 310 000 000 Kč. 
 

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem vyhlášení výzev tj. 1. dubna 2021 od 00:01 hodin a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 13. května 2021 v 23:59 hodin. 

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podepsat elektronicky (popř. fyzicky) osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace a zaslat datovou schránkou do 13. května 2021 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
 

Ke všem žádostem v PORTÁLU je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři.
Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.

 

Více informací na https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx