Materiály ze shromáždění starostů

27.10.2015 08:17

Dne 24. 10. 2015 se v Centru hasičského hnutí konalo Shromáždění starostů OSH. Z jeho jednání vyplynulo několik materiálů, které předkládáme pro potřeby jednotlivých sborů.

  • Prvním z nich je prohlášení SH ČMS k nově založené "Komoře velitelů" - viz prohlášení.
  • Dalším dokumentem je Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 - viz příloha.
  • Předkládáme i materiál k zajištění valných hromad SDH a okrsků - viz materiál.