Nebezpečí vzniku požárů

29.07.2013 16:01

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek vyhlásil v pondělí 29. července 2013 na území Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Podle zmíněného nařízení je v tomto období v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky. Více v rozhodnutí.