Novela vyhlášky pro dětské tábory

01.02.2011 15:25

Dne 1.2.2011 nabývá účinnosti vyhláška MZ č. 320/2010 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, která novelizuje stávající předpis 106/2001 Sb. Změna se pochopitelně týká i letních táborů a soustředění pro mladé hasiče. Úplné znění platné vyhlášky najdete v sekci Dokumenty/Mládež.