Novinky z Ústřední rady represe

02.02.2016 08:19
Vážení kolegové, velitelé SDH
Ústřední odborná rada represe SH ČMS, vytváří databázi velitelů, se kterými by chtěla spolupracovat na širší úrovni v oblasti školení a vzdělávání v rámci JSDH. Současně také s těmito veliteli povede diskuzi o činnosti jednotek SDH a jejich podněty budou přínosem ke zkvalitnění práce velitelů.  Přihlaste se prosím na této adrese: https://goo.gl/forms/3J55RQAAQf   a vyplňte formulář. Tím získáme kontakt na vás v rámci další spolupráce.
 Po vyplnění dotazníku vám zašleme kontakt na komunikační kanál – program Kancelář pro obec. Jedná se o program, který zabezpečuje legislativní metodiku pro řízení JSDH a Obcí a současně pokrývá kompletní zájmovou činnost SDH. Tento program, který je v ceně 3 880 Kč jsme pro vás, pro Velitele SDH zajistili zdarma – hradí se pouze roční udržovací poplatek na internetu 1080 Kč.
 V programu můžete pracovat v plné verzi na internetu po dobu dvou měsíců. Poté se rozhodnete, zdali jej budete využívat dále pro potřeby SDH zdarma, nebo uhradíte roční udržovací poplatek a budete jej používat v plné verzi pro potřeby vašeho SDH, JSDH a Obce. Do programu lze překlopit databázi členů SDH z vašeho OSH a zajistit si tak nepřetržitou komunikaci s vaším OSH. Současně je to pro vás a pro vaši obec/město možnost, jak mít v pořádku legislativní nařízení týkající se JSDH a jeho zřizovatele města/obce. Současně získáte přímé komunikační propojení na vedení Ústřední odborní rady represe a jejich podřízené složky v SH ČMS
Na závěr mi dovolte říci, dali jsme si za cíl vytvořit silnou pozici pro velitele SDH. Budeme vyvíjet úsilí a podporovat vás v tom, abyste se stali pilířem ve vaší organizaci a současně potřebným partnerem ve vaší obci/městě v rámci represe. A k tomu potřebujeme navázáni komunikace s vámi.
Děkuji vám za pozornost.
 
Bc. Robert Kučera
Vedoucí ústřední odborné rady represe SH ČMS