Odbornost Hasič I. - III. stupně

02.02.2023 14:15
Na jednání VV SH ČMS dne 19. ledna byl shcválen aktualizovaný Metodický pokyn pro získání odbornosti Hasič I. - III. stupně.
Aktualizovaný dokument a kompletní sadu otázek najdete zde.
 
Zkoušky
 
Ústřední odborná rada represe ozamuje vyhlášení zkoušek pro získání odbornosti Hasič I. stupně.
Zkoušky proběhnou dle Metodického pokynu pro získání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně schváleného VV
SH ČMS dne 19. 1. 2023 a testových otázek.
 
Termín: 17. 3. 2023, příjezd do 15:30 hod, začátek zkoušek je v 16:00 hod.
 
Místo konání: Hotel Přibyslav, U Nádraží 385, 58222 Přibyslav