Pozvánka na dětskou soutěž do Žeravice

02.05.2017 16:14

Sbor dobrovolných hasičů Žeravice si vás dovolují pozvat na soutěž mladých hasičů.

Připomínám, že je nutné při presenci odevzdat řádně vyplněnou přihlášku. Neodevzdaná nebo neúplná přihláška je důvodem k vyloučení družstva ze soutěže.

POZVÁNKA

 

UPOZORNĚNÍ:

Na soutěž do Žeravic je potřeba přivézt kroniky !!

A do neděle 7.5. do 0:00 je potřeba se přihlásit na okresní kolo hry PLAMEN přes formulář na webu OSH !! - nepřihlášené družstva nebudou připuštěna na start