Představitelé SDH okresu rekapitulovali

03.02.2013 19:43

Přelom ledna a února každého roku patří vždy hodnocení uplynulého období Okresního sdružení hasičů. Na shromáždění predstavitelů jednotlivých SDH byly předneseny zprávy o činnosti výkonného výboru OSH, okresního sdružení i kontrolní revizní rady. Po vystoupení hostů a diskuzních příspěvcích byla udělena také vyznamenání. Bronzovou medaili Jihomoravského kraje za dlouholetou činost s mládeží obdrželi Jaroslava Příkaská a Oto Svora. Za své úspěchy a reprezentaci okresu v požárním sportu pak družstvo mužů z Mistřína obdrželo Čestné uznání OSH a jednotlivý soutěžící z mistrovství republiky pak výkonnostní třídy.