Registrace sborů k dotaci MŠMT 2023

03.09.2023 09:59

Výkonný výbor OSH a rada mládeže projednala způsob poskytování dotace z prostředků MŠMT na volnočasy a MTZ pro jednotlivé sbory. Tyto prostředky budou rozděleny mezi SDH, které se o dotaci přihlásí pomocí registračního formuláře, následně uzavřou Dílčí dohodu s OSH a do stanoveného termínu odevzdají řádné vyúčtování dotace! Dotaci mohou čerpat pouze SDH s řádně odevzdaným Registračním listem kolektivu MH. Dotace je poskytována ve výši max. 70 % uznatelných nákladů a je vyplácena zpětně.

Podrobné podmínky pro čerpání dotace jsou uvedeny v Metodickém pokynu.

Upozorňujeme, že platí nová povinnost uvedená v bodu 3 Metodického pokynu - příjemce dotace musí mít řádně zapsané údaje ve veřejném rejstříku a sbírce listin, včetně statutárního zástupce a kontrolního orgánu. Rovněž musí mít tamtéž zveřejněnu účetní závěrku (min. od roku 2017)

 

Pro čerpání dotace je nutné se nyní registrovat pomocí formuláře na adrese:

 

https://forms.gle/B3VBLgYKVK5CaJYe9

 

nejpozději do 20. září 2023 !!!

 

Po ukončení registrace bude jednotlivým přihlášeným SDH sdělena částka poskytované dotace a zpracována Dílčí dohoda.

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na Tomáše Letochu, tel. 725 305 265 nebo tomlet@email.cz.