Rozdělení dotací pro JSDHO

03.04.2012 16:07

Včera proběhlo na krajském úřadě v Brně již druhé zasedání komise pro přidělování dotace z rozpočtu kraje na požární techniku a věcné prostředky PO. Z celkové částky 35 mil. Kč bylo uvolněno pouze 28 mil. Kč. Zbývajících sedm milionů je vázáno na příjmy kraje ze státního rozpočtu a bude rozděleno v druhém kole. Celková suma podaných 318 žádostí činila částku 57 mil. korun. Z okresu Hodonín bylo podáno 39 žádostí v celkové výši 8.641.500 korun. Z poměrné částky přidělené okresu Hodonín bude vykryto 13 žádostí. Tak jako v předešlých letech jsou upřednostněny projekty na pořízení požárních vozidel nebo jejich opravy. Z tohoto důvodu mohou být ostatní žádosti na výzbroj a věcné prostředky uspokojeny až v případném druhém kole na podzim tohoto roku. Dotace nyní podléhají ještě schválení radou kraje 19.4. a definitivně ještě zastupitelstvem Jihomoravského kraje 24.4.2012, na základě jehož rozhodnutí bude možné vyhotovit smlouvy s jednotlivými obcemi a dotaci čerpat.