Schůzka rady GP a pořadatelů soutěží

01.01.2013 16:42

Rda Grand Prix Hodonín Vás chce pozvat na schůzi Grand Prix Hodonín, ta se bude konat v pátek 4. ledna 2013 v hasičské zbrojnici v Petrově od 18:00 hodin. Na plánu bude vytvoření soutěžního kalendáře pro rok 2013, zvolení rady GPHO a předložení nových pravidel. Ty boudou připomínkovány, na schválení pravidel bude ponechán delší čas kvůli nové verzi, posléze bude další schůze k jejich schválení.