Shromáždění představitelů SDH

22.01.2022 18:38
Na základě plánu práce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresního sdružení hasičů Hodonín pro rok 2022, v souladu s článkem 64 Stanov SH ČMS, výkonný výbor Okresního sdružení hasičů Hodonín svolává Shromáždění představitelů sborů okresu Hodonín, které se uskuteční v sobotu 29. ledna 2022 se zahájením v 9:00 hodin v jídelně Základní školy ve Svatobořicích – Mistříně. 
Při prezenci je možné uhradit členské příspěvky (130,-/člen a 80,-/MH) a odevzdat materiály z valných hromad sborů (např. registrační list kolektivu mládeže).