Stanovisko k dotacím z rozpočtu kraje

22.05.2012 12:29

Protože se ke mně dostávají oklikou rozhořčené reakce na rozdělení dotací, pokusím se to tady veřejně vysvětlit.

Odbornou komisi jmenuje každoročně přímo hejtman kraje a já jsem žádným způsobem neusiloval o to, v ní být. Žádostí se letos sešlo hodně a hodně z nich navíc na docela velké částky. Prioritou komise, mne i hejtmana je každoročně uspokojit žádosti na nové automobily či jejich opravy a repas. Je to logické, z málokterého obecního rozpočtu je možné vynaložit cca 1 milion korun aniž by to bylo znát. Proto se kraj snaží přispět především na tyto velké akce. Žádostí na nové dopravní automobily a opravu CAS se letos sešlo celkem 12, proto byla také částka na nové DA snížena na 400 tis. oproti loňskému roku.

Po dvou jednáních komise byl tedy sestaven návrh na přidělení dotací za každý okres. V tomto návrhu jsem dodržel to, co je psané výše a to co jsem prezentoval i ústně těm, co se mě na to ptali. Tento návrh šel pak do jednání Rady Jihomoravského kraje, která jej docela zásadně pozměnila. Stanovená komise je totiž jen poradní orgán a pro radu ani zastupitelstvo kraje není její názor nijak závazný. Bez mého vědomí tak zasáhli někteří radní či jiní vlivní politici a dotace přerozdělili jinak. Dotace tak schválili i pro Dubňany, Mutěnice a Rohatec, kteří je původně vůbec dostat neměli. Změny tohoto stylu se netýkaly jen našeho okresu. Jednání krajského zastupitelstva pak už jen potvrdilo rozhodnutí rady.

Mrzí mě, že si někteří velitelé myslí, že jsem si schválil dotace pro svou jednotku na úkor těch ostatních. Nemohl bych si přece myslet, že si přidělím dotaci aniž by si toho někdo všiml. Narozdíl od dlouhých let předtím, jsem se já nikdy netajil tím, že jsem členem této komise i jakým způsobem jsou dotace rozděleny. Letos se potvrdilo to, že rozdělování finančních prostředků ve státě je více věc politických rozhodnutí, než logické a spravedlivé úvahy.

Ti z vás, co ještě nenašli rozdělení schválených dotací na stránkách kraje, jsou k nahlédnutí zde.

Pro jednotky, které v dotačním řízení neuspěly, zůstává možnost získání dotace v druhém kole. Z celkové částky 35 mil. Kč, které jsou na dotace pro JSDHO vyčleněny bylo ozděleno jen 28 mil. Kč. Zbývající část bude rozdělena někdy na podzim tohoto roku. Jestli jejich rozdělování nebude jen porcování medvěda podle priorit jednotlivých politiků před krajskými volbami opravdu netuším.

Pravdivost informací, které jsem tu napsal vám může potvrdit pan Zdeněk Melkes z odboru kanceláře hejtmana, který měl rozdělování dotací na starosti. Kontaktovat jej můžete na emailu melkes.zdenek@kr-jihomoravsky.cz nebo telefonu 541 658 822.

 

Tomáš Letocha