Statistika zásahů v JmK za rok 2012

01.02.2013 16:14

V roce 2012 bylo na území Jihomoravského kraje řešeno jednotkami požární ochrany 8 474 událostí, což představuje nárůst oproti roku 2011 o 9%.  Jednotky požární ochrany nejčastěji zasahovaly u technických havárií (3 633), dále pak u požárů (2 222) a u dopravních nehod (1 599). Při řešení mimořádných událostí hasiči zachránili 1 580 lidských životů a evakuovali 872 osob. Při tom bylo zraněno 42 hasičů, z toho 30 profesionálních a 12 dobrovolných. Hasičský záchranný soubor Jihomoravského kraje eviduje 2 222 požárů. Požáry tvoří 26% z celkového počtu evidovaných událostí. Ve srovnání s rokem 2011 došlo k nárůstu požárů o 52 (2 %).  Požáry způsobily škodu vyčíslenou částkou 218, 28 milionů Kč. Zásahem hasičů byly uchráněny hodnoty přes jednu miliardu Kč. U 36 požárů přesáhla škoda jeden milion Kč. Více podrobnějších informací naleznete v celkovém přehledu HZS JmK.