Velická hala 2018

05.03.2018 10:08

Sbor dobrovolných hasičů Velká nad Veličkou Vás zve na 10. ročník soutěže mladých hasičů „VELICKÁ HALA“ která se koná sobotu 10. března 2018 ve sportovní hale ve Velké nad Veličkou.

Kompletní propozice soutěže: https://drive.google.com/open?id=1bpWMpF2d0wif9swgPedz4vqRN6Gi5EOH

Přihlašování na soutěž: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-velka-nad-velickou-9347.html

Program soutěže
9:00 hod.- příjezd a prezentace soutěžních družstev 9:10 hod.- porada vedoucích kolektivů
9:20 hod.- nástup jednotek
9:30 hod.- zahájení plnění disciplín

Soutěž se koná v těchto disciplínách:
-štafeta požárních dvojic
-uzlová štafeta
-štafeta 4x40 m

Soutěž proběhne dle nových směrnic hry Plamen a s platnými dodatky a s úpravami uvedenými v těchto propozicích.

Soutěží se v kategorii – mladší a starší.

Rada mládeže bude v průběhu soutěže kontrolovat členské průkazky. Všichni musí mít průkazky s sebou. Družstvo nebude připuštěno na start bez členských průkazů a řádně vyplněné přihlášky na soutěž dle nových pravidel Velké ceny MH okresu Hodonín. Více na: https://www.oshhodonin.cz/dokumenty/mladez/

Organizační propozice:
- každé družstvo soutěží na vlastní nebezpečí
- družstvo se skládá z 5 členů (mohou soutěžit chlapci a dívky dohromady)
- náklady na stravování a cestovné si hradí každé družstvo ze svých prostředků
- občerstvení bude zajištěno v prostoru soutěže
- startovné za jedno družstvo činí 150,- Kč a bude hrazeno při prezentaci
- pořadatel neručí za ztrátu cenností
- družstva bez řádné halové obuvi nebudou připuštěna na start, platí i pro vedoucí, rozhodčí a doprovod

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ DO 7. 03. 2018. DRUŽSTVA PŘIHLÁŠENÁ PO 7. 03. 2018 NEBUDOU DO SOUTĚŽE PŘIPUŠTĚNA!!!

Materiálové zabezpečení:
- veškeré nářadí k provedení štafet zabezpečí SDH Velká nad Veličkou

První tři družstva v každé kategorii budou odměněna věcnými cenami.