Vyhlášení zkoušek Hasič I.

02.03.2023 08:48
Dle Metodického pokynu pro získání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně, schváleného VV SH ČMS dne 19. 1. 2023 a testových otázek, vyhlašuje Ústřední odborná rada represe zkoušky pro získání odbornosti Hasič I. stupně.
Termín: 17. 3. 2023, příjezd do 15:30 hod, začátek zkoušek je v 16:00 hod.
Místo konání: Hasičský hotel v Přibyslavi, U Nádraží 385, 582 22 Přibyslav