Vyhlášení zkoušek pro získání odbornosti Hasič I. stupně

13.12.2019 07:59

Dle Metodického pokynu pro získání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně schváleného VV SH ČMS dne 19. 6. 2014 a testových otázek vyhlašuje Ústřední odborná rada represe zkoušky pro získání odbornosti Hasič I. stupně. Termín zkoušek je 21. 2. 2020, příjezd do 15:30 hod, začátek zkoušek je v 16:00 hod.

Místo konání: Hotel Přibyslav, U Nádraží 385, 58222 Přibyslav

 
Více informací v pozvánce.