Vysvětlení přepravy osob v DA

02.12.2017 12:04

Na základě jednání VV SH ČMS  byl vydánmateriál, kde je vysvětleno jak a kdo může řídit DA a koho v něm může vozit.

Materiál můžete najít na:

https://www.dh.cz/index.php/usek-represe/uorr/cinnost-rady/128-vysvetleni-pr
epravy-hasicu-a-mladych-hasicu-na-ruzne-akce-v-da