Vyúčtování Můj klub 2021

18.01.2022 20:19

Od 14. 1. 2022 jsou na stránkách Národní sportovní agentury k dispozici funkční a konečné formuláře pro vyúčtování dotace Můj klub 2021.
Formuláře ke stažení zde: https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2021-2/

Zde naleznete: 

Vyúčtování je třeba provést do 15. 2. 2022. Upozorňujeme, že při nedodání vyúčtování a finančního vypořádání dotace v řádném termínu postupuje poskytovatel tuto skutečnost v souladu s § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.