Výzva k účasti na sbírce

02.03.2018 08:41
Dovolujeme si obrátit se na Vás se žádostí o pomoc při 22. ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha „Český den proti rakovině“.
Vloni se při této sbírkové preventivní akci také díky nezištné pomoci mnoha členů SH ČMS, které je dlouholetým partnerem sbírky, podařilo na boj proti rakovině získat více než 18,84 mil. Kč a bylo rozdáno téměř 800.000 letáčků s informacemi o možnostech prevence nádorových onemocnění. Více informací v přílohách: