Základní informace k Programu VIII – 2017

13.11.2016 16:17
V souboru níže naleznete základní informace k Programu VIII. – 2017. Všechny přílohy v dokumentu zmíněné budou k dispozici na www.dh.cz.
V roce 2017 mohou o tuto dotaci žádat SDH, která mají v době podání žádosti 12 a více členů do 18 let.