Závod požárnIcké všestrannosti ZRUŠEN!

30.09.2020 15:25

Na základě rozhodnutí OORM okresu Hodonín s přihlédnutí k současnému stavu a vývoji epidemiologické situace a vyhlášení nouzového stavu v ČR se tímto RUŠÍ závod požárnické všestrannosti, který se měl uskutečnit v sobotu 3. 10. 2020. ZPV se překládá na jaro 2021 s dosud nestanoveným termínem.

Děkujeme za pochopení.