Zveřejňování přehledu o majetku a závazcích

29.06.2017 08:49

Pobočné spolky SH ČMS (tedy i SDH) jsou právní osobnostmi s právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Veřejném rejstříku - oddíl Spolkový rejstřík, vedeném Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají povinnost vést účetnictví. Dle podmínek zákona jednoduché nebo podvojné. Dále mají povinnost zveřejňovat v rejstříku Přehled o majetku a závazcích (SDH s jednoduchým účetnictvím) a nebo Rozvahu a Přílohu (SDH s podvojným účetnictvím). 

Metodický pokyn i vzory formulářů jsou uvedeny v sekci Dokumenty nebo na stránkách www.dh.cz. Po jejich vyplnění, podepsání starostou SDH a orazítkování je potřeba je fyzicky doručit co nejdříve na kancelář OSH. Kancelář OSH je poté hromadně zašle na spolkový rejstřík. V případě dotazů se můžete obracet na Ing. Tomáše Letochu.