Organizace

Okresní sdružení hasičů je organizační složkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V čele OSH sedí starosta pan Miroslav Kuchař, který je zároveň pracovníkem kanceláře.

Činnost OSH pak dále řídí výkonný výbor OSH, který se skládá z náměstků, vedoucích odborných rad a dalších členů. Na správnost hospodaření i plnění úkolů dohlíží tříčlenná kontrolní revizní rada. Poradními orgány výkonného výboru OSH jsou odborná rada mládeže, odborná rada represe, odborná rada prevence a nově i odborná rada Grand Prix.

 

Kontakt na kancelář OSH Hodonín - oshhodonin@seznam.cz

 

Od 12/2016 došlo v centrální evidenci k úpravě práv jednotlivých uživatelů. Uživatel se "sborovým" přístupem nemá v tuto chvíli oprávnění k přidání/odebrání člena ze svého sboru. Tyto oprávnění má pouze uživatel s "okresním" a vyšším přístupem. Proto budete muset při úpravách kontaktovat členy výkonného výboru, kteří mají od 1.1.2017 přístup do evidence - Miroslav Kuchař nebo Tomáš Letocha.