Požární sport a TFA

Na těchto stránkách naleznete vše co se týká požárního sportu a plánovaných soutěží.

Pravidla požárního sportu a GP Hodonín najdete v sekci Dokumenty/Sport

 

TFA na okrese Hodonín

Víte, co je to TFA? Někteří členové SH ČMS okresu Hodonín se naplno věnují závodům TFA. 

 

Jedním soutěžícím, který se věnuje TFA je Michal Skřivánek z Rohatce. Michal se pravidelně připravuje na závody a teké závodí. Aktuální přehled jeho výsledků naleznete na stránkách SDH Rohatec www.hasici.rohatec.cz/sport.

 

Jednotlivé soutěže se od sebe liší, ale vždy mají stejnou podstatu. 

 

 

 

TFA podle mezinárodních pravidel

Soutěže TFA jsou soutěží pro jednotlivce a to pro ženy i muže od 18 let. Disciplína TFA, volně přeloženo z anglického jazyka znamená „nejtvrdší hasič přežije“.

TFA se řídí specifickými mezinárodními pravidly (https://www.dh.cz/dokumenty/souteze/tfa/pravidla%20tfa.pdf)

 

Celá soutěž se skládá ze čtyř úseků:

 

·         průběh 1. úseku

od startovní čáry soutěžící běží na stanovenou vzdálenost k přistavené CAS (PS), k ní na výstupy připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B. Následně obě hadicová vedení, uchopí za proudnice a bez rozpojení rozvine tak, aby mohl položit obě proudnice na značky umístěné ve stanovené vzdálenosti od CAS (PS). Poté se přesune po trati a smotá dvě hadice B, položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu.

 

·         průběh 2. úseku

od startovní čáry soutěžící běží k Hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede X úderů do jeho konstrukce, běží k tunelu, uchopí 20 kg závaží a pronese ho tunelem, oběhne kužel cca 5 m vzdálený od konce tunelu a stejnou trasou vrátí závaží zpět na místo, doběhne k figuríně, uchopí ji a přemístí koridorem do stanovené vzdálenosti a kolem kuželu zpět a položí ji na stanovené místo, běží k bariéře, překoná ji a doběhne do cíle úseku.

 

·         průběh 3. úseku

soutěžící po startu postupně dopraví 4 ks žebříků k lešení, o které je opře, vystoupá po pevném žebříku do určeného NP, pomocí lana vytáhne a odloží břemeno na plošinu lešení a sestoupí zpět na zem a pokud je použito jistící zařízení, odepne se od něj. (Je-li místo lešení s pevným žebříkem použita cvičná věž nebo lešení se schodištěm, po opření žebříků uchopí dvě 15 kg závaží, vystoupí do určeného NP, odloží závaží, pomocí lana vytáhne a odloží břemeno na plošinu, uchopí znovu závaží, snese je po schodišti na zem a odloží je na původní místo.) Běží k monitoru a spojí proudnici B s monitorem. Poté pokračuje do cíle úseku.

 

·         průběh 4. úseku

soutěžící po startu běží do výškové budovy, kde pokračuje výstupem po schodech po značené trase do cíle ve stanoveném NP – zpravidla 5 až 8 pater.