Dokumenty

Na těchto stránkách by jste měli postupně nalézt všechny potřebné dokumenty pro práci ve sboru, JSDHO, sportovním družstvu nebo i kolektivu mládeže či dorostu.

V případě, že tu některé dokumenty chybí, napište nám, nebo se mrkněte na stránky sdružení www.dh.cz

 

Podklady pro zabezpečení valných hromad SDH:

Návod k zabezpečení valné hromady sboru

Příručka funkcionáře sboru

Návrh vedení valné hromady sboru

Vzor zprávy o hospodaření SDH

Vzor zprávy kontrolní a revizní rady/revozora SDH

Vzor usnesení valné hromady SDH

Zpráva o valné hromadě SDH pro odeslání na OSH

Hlášení o činnosti SDH za rok 2019 - .pdf, .xls

Výpis z usnesení valné hromady SDH

Souhlas se zápisem starosty SDH do spolkového rejstříku

Příloha k registračnímu listu SDH

Předávací protokol funkce

Vzor jmenovacího dekretu

Registrační list kolektivu mladých hasičů

Registrační list sportovního oddílu

 

Zveřejňování přehledu o majetku a závazcích:

Metodický pokyn SH ČMS č. 4/2016 

Přílohy pro jednoduché účetnictví

Přílohy pro podvojné účetnictví

Přehled o majetku a závazcích - VZOR

 

Pojištění členů:

Pojistná smlouva HVP - úraz, platnost od 1. 1. 2013

(pro členy SDH nad 18 let)

 

 

Pojistná smlouva Generali - úraz, platnost od 1. 1. 2018 - nově !

(pro mladé hasiče do 18 let)