Dokumenty - velitelé

Dotační titul MV ČR na dobrovolné jednotky v roce 2017:

Zásady pro dotace JSDHO

Kritéria poskytnutí dotace na CAS

Kritéria poskytnutí dotace na DA

Kritéria poskytnutí dotace na stavbu

Žádost

Všechny dokumenty v ZIP

 

Další dokumenty:

Záznam o předání místa zásahu - po požáru komínového tělesa

Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Podmínky stáží JSDHO na stanicích HZS Jihomoravského kraje 

Řád výkonu služeb v jednotkách JSDHO vydaný GŘ HZS 8.6.2009

Metodika pro zřizování jednotek JSDHO

Metodický návod ÚORV k zařazování žen do JSDHO

Metodický pokyn k získání odznaku odbornosti Hasič I.-III. stupně vydaný 19.6.2014

Metodický pokyn k získání odznaku odbornosti Velitel vydaný 13.7.2006

Formulář Zprávy o zásahu (zprava.doc, zprava.pdf)

Používané zkratky ve výjezdových SMS zprávách pro členy JSDHO

Záznam o předání místa zásahu

Pokyn ředitele HZS JmK ke zřizování společných jednotek PO

 

SIAŘ HZS JmK č. 116/2011 k vysílání JPO k mimořádným událostem

SIAŘ HZS GŘ č. 15/2004 k práci s motorovou řetězovou pilou a pravidla odborné přípravy