Vítejte na internetových stránkách Okresního sdružení hasičů Hodonín.

Stránky vznikly na základě mnohých požadavků a podnětů z řad členů jednotlivých sborů, ale i z podnětu funkcionářů výkonného výboru či odborných rad v listopadu 2010.

Okresní sdružení hasičů Hodonín eviduje 3367 členů v 60 sborech dobrovolných hasičů rozdělených do devíti okrsků. Hlavním posláním je, jak vyplývá ze stanov Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, pomoc obcím při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů před ohněm a jinými živelnými pohromami. Sbory dobrovolných hasičů jsou v mnoha obcích jedinými dobře fungujícími organizacemi. Podílejí se na kulturním a společenském životě a prostřednictvím kroužků mladých hasičů se také starají i o výchovu mladé generace. Nedílnou součástí jejich činnosti je sportovní aktivita, zaměřená na požární sport, ale i ostatní sportovní činnosti.

Cílem těchto stránek je informovat členskou základnu ale i širokou veřejnost o činnosti okresního sdružení a jeho orgánánů. Stránky by ale měly informovat o akcích ze všech jednotlivých SDH našeho okresu. Na stránkách naleznete důležité dokumenty a také informace o připravovaných akcích, jako je školení rozhodčích nebo vedoucích mládeže. Nechybí zde ani kalendář soutěží a poté jejich výsledky. Naleznete zde i odkazy na webové stránky Sborů dobrovolných hasičů, nadřízených orgánů ale i dalších organizací a firem působících v oblasti požární ochrany.
Pro zajištění co největší aktuálnosti a hodnoty stránek je nutná spolupráce jednotlivých sborů, které budou včas zasílat materiály ke zveřejnění. Věřím že tyto stránky přispějí ke zkvalitnění činnosti Okresního sdružení hasičů a také ke zrychlení a zlepšení komunikace mezi OSH a jednotlivými sbory i všeobecného obrazu veřejnosti.

webmaster

 

Novinky

TFA mladých hasičů

13.08.2023 14:06
V sobotu 2. září se uskuteční další ročník tradiční soutěže TFA mladých hasičů a dorostu. Soutěž se koná v areálu Střední školy Strážnice. Dopoledne...

Soutěž MH Svatobořice

21.06.2023 12:29
Sbor dobrovolných hasičů Svatobořice Vás zve na 51. ročník soutěže O putovní pohár Josefa Muchy a 21. ročník soutěže O putovní...

Myjafské šedesátky

14.06.2023 09:32
Dobrovoľný hasičský zbor Jána Mihálika, Myjava a Mesto Myjava Vás srdečne pozývajú na 1. ročník Memoriálu Karola Gottharda, Myjafské...

ZRUŠENO!!!! - Soutěž v Blatnici

12.06.2023 13:34
POZOR! Z důvodu technické nezpůsobilosti hřiště se soutěž Běh na 60m a 100m v Blatnici RUŠÍ!!! Proběhne v náhradním termínu.   Sbor...

Soutěž v Čeložnicích

02.06.2023 08:05
SDH Čeložnice Vás zve na soutěž v požárním útoku "O pohár SDH Čeložnice", která se koná v sobotu 17. června 2023 na fotbalovém hřišti. Více informací...

Soutěžní víkend v Miloticích

23.05.2023 18:19
SDH Milotice zve na soutěžní víkend v Miloticích. V sobotu 3. 6. 2023 se uskuteční Milotické šedesátky a stovky, v neděli 4. 6. 2023 se koná...

Zemřel pan Ivan Sochor

23.05.2023 14:05
S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil pan Ivan Sochor z Milotic. Poslední rozloučení se zesnulým se bude konat ve čtvrtek...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>