Vítejte na internetových stránkách Okresního sdružení hasičů Hodonín.

Stránky vznikly na základě mnohých požadavků a podnětů z řad členů jednotlivých sborů, ale i z podnětu funkcionářů výkonného výboru či odborných rad v listopadu 2010.

Okresní sdružení hasičů Hodonín eviduje 3367 členů v 60 sborech dobrovolných hasičů rozdělených do devíti okrsků. Hlavním posláním je, jak vyplývá ze stanov Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, pomoc obcím při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů před ohněm a jinými živelnými pohromami. Sbory dobrovolných hasičů jsou v mnoha obcích jedinými dobře fungujícími organizacemi. Podílejí se na kulturním a společenském životě a prostřednictvím kroužků mladých hasičů se také starají i o výchovu mladé generace. Nedílnou součástí jejich činnosti je sportovní aktivita, zaměřená na požární sport, ale i ostatní sportovní činnosti.

Cílem těchto stránek je informovat členskou základnu ale i širokou veřejnost o činnosti okresního sdružení a jeho orgánánů. Stránky by ale měly informovat o akcích ze všech jednotlivých SDH našeho okresu. Na stránkách naleznete důležité dokumenty a také informace o připravovaných akcích, jako je školení rozhodčích nebo vedoucích mládeže. Nechybí zde ani kalendář soutěží a poté jejich výsledky. Naleznete zde i odkazy na webové stránky Sborů dobrovolných hasičů, nadřízených orgánů ale i dalších organizací a firem působících v oblasti požární ochrany.
Pro zajištění co největší aktuálnosti a hodnoty stránek je nutná spolupráce jednotlivých sborů, které budou včas zasílat materiály ke zveřejnění. Věřím že tyto stránky přispějí ke zkvalitnění činnosti Okresního sdružení hasičů a také ke zrychlení a zlepšení komunikace mezi OSH a jednotlivými sbory i všeobecného obrazu veřejnosti.

webmaster

 

Novinky

ZRUŠENO! - Soutěž MH Kozojídky 2024

08.04.2024 21:17
SDH Kozojídky Vás zve na soutěž mladých hasičů "O pohár starosty obce", která se koná v neděli 21.4.2024 v areálu fotbalové hřiště v...

Vracovská hala

18.03.2024 21:57
Sbor dobrovolných hasičů Vracov si Vás dovoluje pozvat na halovou soutěž mladých hasičů konanou v sobotu 6.4.2024 ve sportovní hale...

Školení rozhodčích mládeže

28.02.2024 21:19
Máte rádi dětské hasičské soutěže? Máte spoustu volných víkendů? Láká vás role rozhodčího? Jste spravedliví? Tak tu máme pozvánku právě pro vás! OSH...

Valná hromada vedoucích mládeže

27.01.2024 16:23
OSH Hodonín a Okresní odborná rada mládeže zve na výroční valnou hromadu vedoucích mládeže, která se koná v pátek 16. února 2024 ve školní jídelně ZŠ...

Letní dětský tábor

24.01.2024 16:36
OSH Hodonín a odborná rada mládeže pořádá v termínu 7. - 14. 7. 2024. letní dětský tábor. Téma letošního tábora jsou starověké olympijské...

Výtvarná a literární soutěž POOD 2024

20.01.2024 22:36
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vydává Organizační zabezpečení pro 50. ročník soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ pro rok...

Zkoušky odbornosti Hasič a Preventista

30.10.2023 19:02
Okresní odborná rada represe (OORR) a Okresní odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva (OORPaOO) vyhlašují zkoušky pro získání odbornosti Hasič...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>