Přehled SMS bran na KOPIS HZS JmK

 

Začátkem září byly na KOPIS HZS JmK doplněny další SMS brány na rozesílání informačních SMS.

Výjezdové SMS pro JSDH v současnosti rozesíláme z SMS bran s těmito čísly:

724 331 995

777 365 080

777 365 081

777 365 082

773 799 933

773 799 934

 

Výjezdové SMS příslušníkům HZS, výstrahové a informační zprávy HPPS subjektům podle Havarijního plánu Jihomoravského kraje odesíláme z SMS bran s těmito čísly:

773 799 935

773 799 936